Rozhlasový salon - beseda POROZUMĚNÍ, 9.9.2016, Otevřená zahrada Brno